Borang Aduan/Pertanyaan Pelanggan Bahagian Pertama ( Maklumat Aduan/Pertanyaan )  
Butiran Maklumat Aduan / Pertanyaan
Ruangan bertanda ini WAJIB diisi (Mandatori).
KATEGORI PENGADU :
JENIS : Aduan     Pertanyaan    
KATEGORI ADUAN :
ADUAN/PERTANYAAN :
  Panduan Pengadu  
Maklumat Dibawah Merupakan Panduan Mengenai Borang Aduan/Pertanyaan Kami.
Sila Semak Dan Teliti Untuk Memudahkan Anda Mengisi Borang Aduan/Pertanyaan Diatas
ADUAN/PERTANYAAN Sila berikan maklumat yang lengkap mengenai aduan/pertanyaan anda. Maklumat tersebut mestilah merangkumi butiran-butiran seperti MASA, TEMPAT, NAMA ( jika ada) dan lain-lain supaya memudahkan pihak kami mengambil tindakan keatas aduan/pertanyaan anda
JENIS Sila pilih ADUAN jika anda ingin mengadu sebarang permasalahan kepada kami atau PERTANYAAN jika anda hanya ingin bertanya mengenai maklumat kami
KATEGORI PENGADU Merupakan kategori anda sebagai pengadu. Jika anda seorang peserta seminar atau kursus pilih kategori PESERTA KURSUS. Jika senarai kategori yang ada tidak mencukupi pilih kategori AWAM
KATEGORI ADUAN/PERTANYAAN
KATEGORI ADUAN PENERANGAN
IJAZAH, DIPLOMA DAN MTCP Aduan mengenai kursus ijazah, diploma atau MTCP
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Pusat Pendidikan Tinggi Dan Antarabangsa
PEJABAT KETUA PENGARAH Aduan yang ingin ditujukan kepada Ketua Pengarah MKM
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Pejabat Ketua Pengarah
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (AKADEMIK) Aduan yang ingin ditujukan kepada Pengarah Timbalan Ketua Pengarah (Akademik)
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Akademik)
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (PENGURUSAN) Aduan yang ingin ditujukan kepada Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) MKM
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
UMUM Semua aduan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh Pengarah Pentadbiran
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Aduan umum
UNIT AUDIT DALAM Aduan untuk meningkatkan prestasi dan tahap akauntibiliti dalam pengurusan aktiviti/program dan kewangan
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Unit Audit Dalam
UNIT FASILITI & SAJIAN (UFS) Untuk aduan yang melibatkan kurang kelengkapan asrama, kebersihan asrama dan juga aduan mengenai layanan, mutu masakan dan kebersihan makanan.
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT FASILITI & SAJIAN (UFS)
UNIT INTEGRITI(UI)
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit
UNIT KEWANGAN & PEMBANGUNAN (UKP) Aduan berkaitan dengan pembayaran peserta kursus, kontraktor, claim dan lain-lain yang melibatkan kewangan
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT KEWANGAN & PEMBANGUNAN (UKP)
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT Aduan berkenaan dengan permohonan kursus jangka pendek, komunikasi korporat dan urusan percetakan serta penerbitan
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Unit Komunikasi Korporat
UNIT PEMASARAN,PENERBITAN & PEMANTAUAN (U3P) Aduan yang berkaitan dengan unit 3P
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT PEMASARAN,PENERBITAN & PEMANTAUAN (U3P)
UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (UPSM) - SUMBER MANUSIA Aduan yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (UPSM) - SUMBER MANUSIA
UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (UPSM)- TADBIRAN AM Semua aduan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (UPSM) - TADBIRAN AM
UNIT PENTADBIRAN AKADEMIK (UPA)
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit
UNIT PENYENGGARAAN & KEJURUTERAAN (UPK) Aduan berkaitan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan yang meliputi kerja-kerja mekanikal,elektrikal dan kerja awam.
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT PENYENGGARAAN & KEJURUTERAAN (UPK)
UNIT PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN (UPP) Semua aduan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh Unit Perkhidmatan Perpustakaan
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN (UPP)
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT (UTM) Aduan berkaitan dengan IT, teknikal ICT, sistem dan rangkaian
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT (UTM)
ZON SABAH Aduan mengenai pengurusan dan akedemik MKM Cawangan Sabah
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Cawangan Sabah
ZON SARAWAK Aduan mengenai pengurusan dan akademik MKM Cawangan Sarawak
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Cawangan Sarawak
ZON SELATAN Aduan mengenai pengurusan dan akademik MKM Cawangan Selatan
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit ZON SELATAN
ZON TIMUR Aduan mengenai pengurusan dan akademik MKM Cawangan Timur
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Zon Timur
ZON UTARA Aduan mengenai pengurusan dan akademik MKM Cawangan Utara
Semua aduan/pertanyaan dalam ketegori ini akan diambil tindakan oleh unit Cawangan Utara